Subvencions per a les entitats i empreses de comerç, serveis, artesania i moda

Toda la información de Moneder a tu alcance.
28 d'abril de 2020
Subvencions |
Consorcio de Comercio, Artesania y Moda de Cataluña

El Consorci de Comerç, Artesania i Moda, des del Departament d’Empresa i Coneixement, ha obert el programa de subvencions 2020 per a les entitats i empreses de comerç, serveis, artesania i moda. Es podràn sol·licitar a partir del 30 d’abril.

Les subvencions estan englobades en 3 grans blocs/programes amb l’objectiu  d’oferir un pla d’actuacions de les associacions a partir d’aquest nou escenari que estem vivint al nostre país, i per tant, volen:

 • Incentivació de la demanda
 • Reactivació de l’oferta/empreses
 • Revitalització dels centres urbans.

 

ACCIONS SUBVENCIONABLES:

Programa 1: Suport a les entitats representatives del sector del comerç.

Els beneficiaris d’aquest programa són les entitats del sector comerç amb representativitat a tot el territori de Catalunya, a una província o entitats de Barcelona ciutat amb mínim 15 eixos comercials.

Requisits:

 • Inversió mínima 3.000€.
 • Adhesió a les campanyes de reactivació del sector comercial del CCAM.
 • Incompatible amb el Programa 2

Quantia de la subvenció:

 • Fins al 70% de les despeses subvencionables.
 • Màxim 40.000€ (10.000 despeses d’estructura i gestió).

 

Programa 2: Suport a la xarxa associativa de comerç, artesania i moda.

Els beneficiaris d’aquest programa són les entitats del sector del comerç, artesania o moda:

 • Entitats territorials sense ànim de lucre.
 • Gremis i entitats sectorials sense ànim de lucre.
 • Empreses agrupades
 • Associacions Mercats Municipals sedentaris i no sedentaris.

(S’exclouen les fundacions i els col·legis professionals).

Requisits:

 • Inversió mínima 3.000€
 • Creació Comitè de seguiment del PAA
 • Adhesió a les campanyes de reactivació del sector comercial del CCAM.
 • Incompatible amb el Programa 1

Quantia de la subvenció:

 • Fins al 80% de les accions subvencionables amb un màxim de:
 • ENTITATS I GREMIS nacionals o BCN ciutat – 26.000 € (10.000 € d’estructura)
 • ENTITATS I GREMIS comarcals o municipals – 12.000,00€ (5.000 € d’estructura)
 • AGRUPADES – 8.000€ (4.000€ estructura)

 

Programa 3: Reactivació del Comerç.

Els beneficiaris d’aquest programa són les empreses de comerç al detall i de serveis amb establiment a peu de carrer i parades de mercats municipals i no sedentaris.

Requisits:

 • La suspensió de l’activitat o bé decrement de la facturació de com a mínim d’un 70% en els mesos de març i abril respecte any anterior.
 • Adhesió a les campanyes de reactivació del sector comercial del CCAM
 • Incompatible amb el Programa 4

Quantia de la subvenció:

 • Fins al 100% de les accions subvencionables amb un màxim de
 • 500 euros.

 

Programa 7: Suport als locals en l’àmbit del comerç i l’artesania.

Els beneficiaris d’aquest programa són les administracions locals i els seus organismes públics que hi estiguin adscrits o vinculats.

Requisits:

 • Àmbit 1: L’ens sol·licitant haurà de presentar una memòria justificativa de la necessitat de l’actuació.
 • Inversió mínima: 3.000 euros.
 • Àmbit 2: L’entitat sol·licitant ha de ser l’organitzador de la fira o fira-mercat de caràcter artesà i inscrita al registre d’activitats firals del DEMC.
 • Els expositors amb domicili social a Catalunya han de tenir carnet d’artesà i distintiu de producte D’A

Quantia de la subvenció:

 • Àmbit 1: Fins al 50% de la despesa subvencionable, amb un màxim de 7.000 €.
 • Àmbit 2: Fins al 50% de la despesa subvencionable, amb un màxim de 10.000 €.

 

 

Més informació i suport

Si desitgeu més informació o pressupost d’alguns dels anteriors serveis subvencionables, contacteu-nos per telèfon al 902.198.366 o al 938.517.346 o bé per correu electrònic a info@javajan.com

Podeu trobar més informació sobre les subvencions al següent enllaç a un document i vídeo explicatiu: http://ccam.gencat.cat/ca/detalls/noticia/20200414_Webinar_covid

A més, podeu consultar les bases reguladores per la concessió de les subvencions a: gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=872661&language=ca_ES

 

2022 | Web desenvolupada per Javajan, experts en disseny i programació de webs, apps i botigues online.
Llicenciada per Moneder, experts en la sostenibilitat del comerç local.