Guia de bones pràctiques pels establiments comercials

29 d'abril de 2020
Notícies |
Guia para el comercios

En aquesta publicació us volem adjuntar un seguit de bones pràctiques per adaptar les millors mesures i garantir la seguretat del personal i del client. Són mesures i recomanacions elaborades pel Ministeri de Sanitat.

Què podem fer per protegir-nos de la Covid-19?

 1. Rentar-te les mans freqüentment.
 2. Evitar tocar-te els ulls, nas i boca.
 3. Cobrir-te la boca en tossir i el nas amb el braç flexionat.
 4. Utilitzar mocadors per eliminar les secrecions respiratòries i tirar-los immediatament.
 5. Si presentes símptomes respiratòris, cal evitar el contacte amb altres persones.

 

Mesures d’higiene personal:

 • Realitzar una higiene de mans freqüentment amb aigua i sabó.
 • Evitar el contacte proper i mantenir distància de més d’1 metre amb les persones.
 • Sempre que es pugui, establir un sistema de treball per torns amb rotació de personal.
 • Neteja i desinfecció dels llocs de treball al canviar de torn.
 • Rentar i desinfectar els uniformes diàriament.
 • Suspendre el fitxatge amb empremta dactilar.

 

Mesures d’higiene als establiments:

 • Ventilació del local.
 • Neteja i desinfecció freqüent de les instal·lacions (mobles, telèfons, portes, banys, etc).
 • Utilitzar guants per netejar l’establiment.

 

Mesures en la zona de venda:

 • Informar amb cartellera a les persones treballadores i clients del procediment d’higiene.
 • Evitar la manipulació directa per part dels clients als aliments i altres equips.
 • Fomentar el pagament amb targeta. Netejar el TPV després de cada ús.
 • Utilitzar guants i netejar-los amb gels alcohòlics.
 • Distància recomanada entre el treballador-client de més d’1 metre.
 • Establir un aforament màxim per complir amb les mesures dictades.
 • Es recomana utilitzar mampares o elements físics per assegurar la protecció del treballador-client.

 

Aquestes són algunes de les mesures més importants a tenir en compte, però podeu revisar més mesures de protecció al següent document.

buenas_practicas_establecimientos_actualizado

2022 | Web desenvolupada per Javajan, experts en disseny i programació de webs, apps i botigues online.
Llicenciada per Moneder, experts en la sostenibilitat del comerç local.