SUBVENCIONS PER A LES ENTITATS I EMPRESES DE COMERÇ, SERVEIS, ARTESANIA I MODA

Toda la información de Moneder a tu alcance.
8 de febrer de 2022
Subvencions |
Des de Moneder ens plau especialment fer-vos partíceps d’aquesta notícia sobretot pel que significa tenint en compte les circumstàncies.
El Consorci de Comerç, Artesania i Moda, des del Departament d’Empresa i Coneixement, ha obert el programa de subvencions 2021 per a les entitats i empreses de comerç, serveis, artesania i moda. Ja es poden sol·licitar en l’àmbit de l’Artesania des del passat 12 de maig i fins el 15 de juny (ambdós dies inclosos). I es podran sol·licitar molt properament en la resta d’àmbits; comerç, serveis i moda. A continuació us enumerem resumidament els programes disponibles per cada àmbit, els beneficiaris de la la subvenció i també la quantia de la subvenció.
Programes en l’àmbit de comerç:

Programa 1: suport a les entitats representatives del sector del comerç (entitats).
 • Beneficiaris: Entitats del sector comerç amb representativitat a tot el territori de Catalunya, a una província o entitats de Barcelona ciutat amb mínim 15 eixos comercials.
 • Quantia de la subvenció: Fins al 80% de les despeses subvencionables. Màxim 40.000 euros (10.000 despeses d’estructura i gestió).
Programa 2: suport a la xarxa associativa de comerç, artesania i moda (xarxa associativa).
 • Beneficiaris: Entitats del sector comerç, artesania o moda. Entitats territorials sense ànim de lucre. Gremis i entitats sectorials sense ànim de lucre. Empreses agrupades (coop./ centrals compres). Ass. Mercats Municipals sedentaris i no sedentaris.
 • Quantia de la subvenció: Fins al 80% de les accions subvencionables amb un màxim de:
  • ENTITATS TER. ASSOC.MERCATS GREMIS I ENT SEC. nacionals o BCN ciutat – 26.000 € (10.000 € d’est.).
  • ENTITATS SEC. I GREMIS comarcals o municipals – 12.000,00€ (5.000 € de gestió i estructura).
  • EMP. AGRUPADES – 8.000€ (4.000€ gestió i est).
Programa 3: suport en el procés de transformació digital de les empreses (transformació digital). Programa 4: suport per a l’obertura de comerços i a la reforma i millora d’establiments (locals comercials).
 • Beneficiaris: Autònoms i empreses de comerç al detall i de serveis amb establiment a peu de carrer i parades de mercats municipals.
 • Quantia de la subvenció: Fins al 50% de les despeses subvencionables. Màxim 5.000 euros. Tramitació per ordre cronològic de presentació de les sol·licituds, i fins al 31 de desembre de 2021 o fins l’exhauriment del seu pressupost que es determini a la convocatòria corresponent.
Programa 5: suport a projectes per a l’activació comercial a municipis amb alta dependència turística.
 • Beneficiaris: Entitats associatives empresarials territorials o sectorials. Ajuntaments i els seus organismes públics que hi estiguin adscrits o vinculats, entitats municipals descentralitzades, mancomunitats i consells comarcals.
 • Quantia de la subvenció: Fins al 100% de la despesa subvencionable, amb un màxim de 20.000 €.
Programa 6: suport als municipis en l’àmbit del comerç.
 • Beneficiaris: Ajuntaments i els seus organismes públics que hi estiguin adscrits o vinculats, entitats municipals descentralitzades, mancomunitats i consells comarcals.
 • Quantia de la subvenció: Àmbit 1: Fins al 50% de la despesa subvencionable, amb un màxim de 7.000 €. Àmbit 2: Fins al 50% de la despesa subvencionable, amb un màxim de 10.000 €.
Programa 7: suport per a la creació i definició de les Àrees de Promoció Econòmiques Urbanes (APEUS).
 • Beneficiaris: Ajuntaments i els seus organismes públics que hi estiguin adscrits o vinculats, entitats municipals descentralitzades, mancomunitats i consells comarcals. Associacions comercials territorials.
 • Quantia de la subvenció: Fins al 90% de la despesa subvencionable, amb un màxim de 20.000 €.

Programes en l’àmbit d’artesania:

Programa 1: per al creixement i competitivitat de l’empresa artesana.
 • Beneficiaris: Professionals autònoms i empreses incloses en el Repertori de famílies d’oficis artesans. S’exclou l’artesania alimentària i la no detallada en l’esmentat Repertori.
 • Quantia de la subvenció: Fins al 100% de les accions subvencionables amb un màxim de 2.000 euros.
Programa 2: suport als municipis en l’àmbit de l’artesania.
 • Beneficiaris: Ajuntaments i els seus organismes públics que hi estiguin adscrits o vinculats, entitats municipals descentralitzades, mancomunitats i consells comarcals.
 • Quantia de la subvenció: Per als dos àmbits: Fins al 50% de la despesa subvencionable, amb un màxim de 7.000 €.

Programes en l’àmbit de moda:

Programa 1: per a la reactivació i transformació de la moda catalana.
 • Beneficiaris: Professionals autònoms, empreses de disseny de moda i empreses tèxtils que es dediquin en exclusiva a la fabricació de productes per al sector de la moda.
 • Quantia de la subvenció: Fins al 100% de les accions subvencionables amb un màxim de 3.000 euros.
Si hi esteu interessats, podeu obtenir informació més àmplia i detallada sobre els programes aquí exposats i/o consultar les bases reguladores per la concessió de les subvencions en el següent enllaç:
http://ccam.gencat.cat/ca/serveis/subvencions/2021/ Tanmateix, també podeu contactar amb Moneder si desitgeu més informació o també si voleu que us fem algun pressupost d’alguns dels anteriors serveis subvencionables. Si és el cas, contacteu-nos per telèfon al número 938.517.346 o bé per correu electrònic a info@moneder.com

2022 | Web desenvolupada per Javajan, experts en disseny i programació de webs, apps i botigues online.
Llicenciada per Moneder, experts en la sostenibilitat del comerç local.