Moneder compleix l'Esquema Nacional de Seguretat garantint la seguretat dels seus sistemes

8 de febrer de 2023
Notícies |
Esquema de seguridad Nacional

Aquest any 2023 comencem amb bones notícies per a la nostra empresa Fidelització Moneder SL, que ha validat el compliment de l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica (ENS) per a les seves principals solucions:

  • Sistema de fidelització, incloent-hi també les solucions de pagament, informació i comunicació.
  • Sistema de e-commerce, incloses també les solucions de Marketplace i POST (Point Of Surt).

Segons el Reial Decret 311/2022 del 3 de maig, l’ENS és d’obligat compliment per totes les entitats de les administracions públiques, així com per les empreses privades que prestin serveis o proveeixin solucions a les entitats del sector públic.
La nova ordre “estableix mesures per a garantir la seguretat dels sistemes, les dades, les comunicacions i els serveis electrònics, de manera que es faciliti als ciutadans i a les administracions públiques l’exercici dels seus drets i el compliment de les seves obligacions a través de mitjans electrònics.

Així mateix, el Reial Decret manifesta que “els plecs de prescripcions administratives o tècniques dels contractes que celebrin les entitats del sector públic incloses en l’àmbit d’aplicació d’aquest reial decret contemplaran tots aquells requisits necessaris per a assegurar la conformitat amb l’ENS dels sistemes d’informació en els quals se sustentin els serveis prestats pels contractistes, com ara la presentació de les corresponents Declaracions o Certificacions de Conformitat amb l’ENS.”

D’aquesta manera, amb el compliment de les mesures de seguretat definides en l’ENS, la nostra empresa Fidelització Moneder SL tindrà millors garanties de guanyar futures licitacions així com oferir una seguretat més elevada amb les seves solucions.

 

2022 | Web desenvolupada per Javajan, experts en disseny i programació de webs, apps i botigues online.
Llicenciada per Moneder, experts en la sostenibilitat del comerç local.