Guia de bones pràctiques pels establiments comercials

covid

Guia de bones pràctiques pels establiments comercials

En aquesta publicació us volem adjuntar un seguit de bones pràctiques per adaptar les millors mesures i garantir la seguretat del personal i del client. Són mesures i recomanacions elaborades pel Ministeri de Sanitat.

Què podem fer per protegir-nos de la Covid-19?

 1. Rentar-te les mans freqüentment.
 2. Evitar tocar-te els ulls, nas i boca.
 3. Cobrir-te la boca en tossir i el nas amb el braç flexionat.
 4. Utilitzar mocadors per eliminar les secrecions respiratòries i tirar-los immediatament.
 5. Si presentes símptomes respiratòris, cal evitar el contacte amb altres persones.

 

Mesures d’higiene personal:

 • Realitzar una higiene de mans freqüentment amb aigua i sabó.
 • Evitar el contacte proper i mantenir distància de més d’1 metre amb les persones.
 • Sempre que es pugui, establir un sistema de treball per torns amb rotació de personal.
 • Neteja i desinfecció dels llocs de treball al canviar de torn.
 • Rentar i desinfectar els uniformes diàriament.
 • Suspendre el fitxatge amb empremta dactilar.

 

Mesures d’higiene als establiments:

 • Ventilació del local.
 • Neteja i desinfecció freqüent de les instal·lacions (mobles, telèfons, portes, banys, etc).
 • Utilitzar guants per netejar l’establiment.

 

Mesures en la zona de venda:

 • Informar amb cartellera a les persones treballadores i clients del procediment d’higiene.
 • Evitar la manipulació directa per part dels clients als aliments i altres equips.
 • Fomentar el pagament amb targeta. Netejar el TPV després de cada ús.
 • Utilitzar guants i netejar-los amb gels alcohòlics.
 • Distància recomanada entre el treballador-client de més d’1 metre.
 • Establir un aforament màxim per complir amb les mesures dictades.
 • Es recomana utilitzar mampares o elements físics per assegurar la protecció del treballador-client.

 

Aquestes són algunes de les mesures més importants a tenir en compte, però podeu revisar més mesures de protecció al següent document.

buenas_practicas_establecimientos_actualizado