Comerç detall

Sectors

Associat

ESPAI CULTURAL FARA

Gratificació: 0%
Adreça: Passeig BARITON MATIES FERRET, 56, Sant Sadurní d'Anoia
Tel: 938910547
Email: espaiculturalfara@gmail.com
Web: https://espaiculturalfara.com/
Horaris:

DD 9h a 13 matins. Tarda fins les 21.30h

Subsector: Altres

Descripció

<<>Idiomes - informàtica - repàs

Mapa

Galeria